Ένα βουνό στην Φινλανδία που το έχει φτιάξει ανθρώπινο χέρι