Εντοπίστηκε σύστημα με 3 πλανήτες ίδιους με την Γη.