Το Fiat 500 θα είναι πάντα κάτι πολύ παραπάνω από ένα αυτοκίνητο