Χρησιμοποίησαν δάχτυλο νεκρού... για να ξεκλειδώσουν το κινητό του