Κατάντημα, σπεύδουμε ικέτες εμείς αντί να έρχονται οι σκοπιανοί