Κατευθύνσεις για την ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων έδωσε στην Βέροια ο Ειδικός Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φ. Κουρμούσης (βίντεο)