Οι χαμηλές τιμές δεν προβληματίζουν την ExxonMobil για τις εξορύξεις στα βαθιά νερά της Αν. Μεσογείου

Ετικέτες: