Τα σκυλιά δεν παραβιάζουν τον νόμο όταν ουρούν στα δέντρα